Nytårshilsen fra Franz Rohde

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske dig og dine et godt nytår.

2016 er ved vejs ende, og set med de politiske briller på har det været et travlt år, men også et år hvor den gode udvikling i Nordfyns Kommune er fortsat.

Indbyggerantallet er stigende, og antallet af beskæftigede er ligeledes stigende. Begge dele er gode resultater, og set fra min stol er det vigtigt, at vi også i det kommende år satser stenhårdt på at være en god bosætningskommune og en god kommune at drive virksomhed i.

I stort set hele kommunen sker der en positiv udvikling. Byerne udvikles, og også i de tyndere befolkede områder er udviklingen positiv.

Den positive udvikling skyldes i høj grad engagerede borgere. Tag nu bare det store arbejde for at få fibernet udbredt i kommunen, som frivillige borgere har udført. Det fortjener vores alle sammens respekt.

Kommunens økonomi er stadig sund, og det levner mulighed for en fortsættelse af den gode udvikling i kommunen i de kommende år, men vi må ikke sætte det over styr, så der skal stadig være fokus på det.

Jeg synes, vi som konservative kan være tilfredse med året, der er gået. I mine øjne står det klart, at det at søge indflydelse og tage ansvar har været den rigtige vej at gå.
Det er også det, vi skal satse på i fremtiden, og det er ikke mindst en vigtig lære i forhold til året der kommer, hvor der jo er valg til kommunalbestyrelsen.

Jeg vil gerne hermed også sende en tak til V og I for det gode samarbejde i året der gik. Nu er DF så også blevet et parti, der i mange sammenhæng kan samarbejdes med, og det er bestemt glædeligt – og klædeligt.

Politikere skal naturligvis ikke være enige om alt, og det er de heller ikke i kommunalbestyrelsen på Nordfyn, men i lokalpolitik er det altså vigtigt at kunne samarbejde, og at kunne finde fælles løsninger.
Heldigvis er det også sådan i den nuværende kommunalbestyrelse – med en enkelt undtagelse ganske vist.

Som formand for Teknik- og Miljøudvalget er det et stort mål for mig, at samarbejdet i udvalget er godt på tværs af partier og fløje.
Samarbejdet i udvalget mellem V, S og C er i mine øjne godt, og vi finder fælles løsninger på langt langt de fleste sager.
Det vil jeg gerne takke udvalgsmedlemmerne fra S og V for.

År 2016 har budt på en del pressedækning, og det har heldigvis i langt hovedparten været positiv omtale.
En enkelt sag har dog været utroligt negativt dækket af et enkelt fynsk medie – vådområder.
Det er i øvrigt i den sammenhæng utroligt at opleve, hvordan dette ene medie har haft en totalt ensidig og negativ dækning af sagen, hvor man i flere tilfælde har interviewet den samme person, der dog ikke har noget jord i et muligt vådområde.
Sådan er der så meget, og heldigvis har læserne af Fyens Stiftstidende fået en langt mere saglig dækning af den sag.

År 2017 vil være året, hvor jeg stadig vil kæmpe for, at det skal være godt at være indbygger i Nordfyns Kommune, at man som ung har de samme muligheder her som i resten af landet, og at vi fortsat tiltrækker virksomheder, fordi her er gode forhold at drive virksomhed under.
For mig personligt som konservativ er jeg ligeledes meget optaget af det, vi kalder generationskontrakten – vi skal efterlade kloden, landet og Nordfyn i en mindst lige så god stand til de kommende generationer, som vi overtog den i.

Vi skal fortsat udvikle vores dejlige kommune, og vi skal derfor også tænke på miljøet. Vi er af staten pålagt opgaven om at udpege mulige vådområder – af hensyn til miljøet – og det har vi gjort, men vi har også andre forpligtigelser, vi som et grønt parti naturligvis tager alvorligt.
Derfor er jeg oprigtigt stolt over, at det er i min formandstid vi har fået indført en spand til pap og papir, så vi øger genbruget betragteligt på det område.
Det er ikke nok med det, så jeg arbejder videre på at få gennemført mere sortering ved husstandene, da vi ved, at det er vejen til at opnå en øget genanvendelse. Glas og metal er der forhåbentligt flertal for at gå i gang med, og der er også lagt op til en forsøgsordning med husstandsindsamling af plastik.

2017 bliver forhåbentligt også året, hvor vi for alvor får sat klimatilpasningsplanen i udfoldelse. Vi står over for udfordringer på den front. Vi er godt i gang, og flere ting er allerede gjort, men ting tager desværre tid, så vi er ikke i mål endnu.

Som allerede nævnt er 2017 valgår, og det er jo en slags eksamen for os kommunalpolitikere. Derfor er det også med stor spænding, jeg ser frem mod valget.
Vi er i fuld gang med at finde kandidater til det kommende kommunalvalg, og jeg må sige, at jeg er meget positiv over forløbet indtil nu.
Der er stadig plads til – og brug for – flere, og jeg skal ikke undlade at komme med en opfordring til, at man lige overvejer at melde sig, hvis man på nogen måde har lyst til at stå på listen – eller har lyst til at hjælpe i valgkampen.

Jeg skal undlade at bedømme min egen indsats, men jeg vil ikke undlade at påstå, at Nordfyns Kommune har behov for, at Det Konservative Folkeparti står stærkt efter kommunalvalget i 2017.
Så lad os konservative løfte i flok, og lad os sammen skabe gode resultater – både ved valget og i den kommende valgperiode.

Husk! Der er generalforsamling og opstillingsmøde den 25. januar 2017.

Rigtig godt nytår!

Franz Rohde
Viceborgmester, Formand for Teknik- og Miljøudvalget
Nordfyns Kommune
franz@nordfynskommune.dk
Det Konservative Folkeparti

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Virksomhedsbesøg den 7.december 2016

Vælgerforeningen inviterer på virksomhedsbesøg hos N. Eilersen i Skamby onsdag den 7. december – se nærmere her.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Franz takker

Jeg vil gerne takke den lokale vælgerforening, samt storkredsen, for opmærksomhederne ved min 50-års fødselsdag.
Det glædede mig meget at se mange mennesker fra den lokale vælgerforening i forbindelse med dagen.
Jeg havde en helt igennem fantastisk dag.
Nu går arbejdet videre med udvalgssager, kommunalbestyrelsessager og ikke mindst budget 2017.
Der er heller ikke længere så lang tid til kommunalvalget, så jeg vil opfordre til, at vi alle bakker op om bestyrelsens arbejde i den forbindelse.
Et folketingsvalg er i øvrigt heller ikke helt usandsynligt i den nærmeste fremtid, men det er dog ikke en ønskesituation for os.

VH

Franz Rohde 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Grundlovsmøde 2016

Også i år afholder Konservative Nordfyn et Grundlovsmøde i Glavendruplunden – denne gang dog som et morgenmøde kl. 9.30 – se nærmere her:

Grundlovsmøde i Glavendruplunden 2016.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Lange skoledage

Så er de lange skoledage igen oppe i tiden – flere og flere steder prøver man at gøre sig fri og korte skoledagene lidt af.
Vi minder lige om, at Franz Rohde for en rum tid siden havde emnet oppe og vende:

Nordfyn vil af med lektiecafé

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Lidt nyt…

Tid til lidt nyt:

Der er indkaldt til den årlige generalforsamling som i år afholdes i kantinen på Bogense rådhus onsdag den 20. januar kl 19.00.

Der er mulighed for spisning fra kl.18 – se Dagsorden, generalforsamling 20-01-16.

Franz Rohde ser tilbage på året der er gået – læs Så er det tidspunktet, hvor der skal kigges tilbage på et år, der er gået.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Lynarrangement i Søndersø den 18. november

Vælgerforeningens bestyrelse har stablet et lynarrangement med Bendt Bendtsen på benene i Søndersø onsdag den 18. november kl. 19.30.

Læs mere her: Hvad nu Europa – en aften med Bendt Bendtsen.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

WEB-TV fra byrådssalen

Har du ikke mulighed for at overvære byrådsmøder på stedet, kan du  følge med live på PC eller tablet. Du kan også se en optagelse fra tidligere møder på Byråds WEB-TV.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Kortere skoledage på Nordfyn

Det Konservative Folkeparti på Nordfyn foreslår, at kommunen ansøger Børne- og Undervisningsminister Ellen Trane Nørby om dispensation fra den understøttende undervisning og de tvungne lektiecaféer i folkeskolen.

Indslag på TV2/Fyn

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Budget 2016

Konservative valgte forlig frem for skattelettelser


En lang række vigtige delaftaler vejede så tungt for De Konservative, at partiet ved dette års budgetforlig i Nordfyns Kommune valgte at nedprioritere det udtalte ønske om skattelettelser.

– Der var en række usikkerhedsmomenter i forhold til råderummet for de kommende år. På trods heraf var det afgørende, at vi fik gode konkrete konservative resultater med hjem. Samtidig har vi været med til at fremtidssikre økonomien ved, at kommunen allerede i 2015 afdrager ekstraordinært på sin gæld.

Sådan opsummerer viceborgmester og formand for Teknik- og Miljøudvalget, Franz Rohde, budgetforhandlingerne i Nordfyns Kommune, som er mundet ud i et forlig blandt hovedparten af kommunalbestyrelsens partier – kun Enhedslisten står udenfor. Et forlig, han på vegne af De Konservative har valgt at gå med i.

Det skyldes ifølge Franz Rohde, at der er opnået mange konkrete resultater indenfor et begrænset økonomisk råderum:

– SSP oprustes allerede fra næste år, de nordfynske folkeskoler rammes ikke af faldende statslige tilskud, ligesom der tilføres ekstra midler til Otterup Idræts- og Kulturcenter og andre idrætshaller. Selv om økonomien på mange områder halter, har vi kunnet skaffe forbedringer af denne type.

Ældres velfærd forbedres i budgetforlig

For Franz Rohde var det samtidig væsentligt, at de ældre blev tilgodeset. Specielt efter at en række statslige tilskud er forsvundet:

– Vi er meget tilfredse med, at puljen fra ”ældremilliarden” fastholdes, selv om staten ikke længere øremærker pengene. Det drejer sig om næsten 6 millioner årligt, som fordeles på en række områder. Eksempelvis 1,3 million kroner til plejecentrene, mens der gives 1,7 million til demensområdet.

Kæmpede for bedre infrastruktur

Igennem hele forhandlingsforløbet kæmpede De Konservative også for, at den nordfynske infrastruktur skulle forbedres. Franz Rohde mener, det er vigtigt, at der opjusteres på områder som bredbånd, mobiltelefoni, vedligeholdelse af bygninger, anlæggelse af cykelstier og rekreative områder. Samtidigt er der afsat penge i overslagsårene til forbedringer af vejnettet, så der kan skabes bedre forbindelser i forhold til Odense og Motorvejen.

Derfor kunne den konservative viceborgmester godt tilslutte sig forliget for næste års nordfynske husholdningsøkonomi:
– Som et lille parti med kun ét mandat, skal man kende sin besøgstid. Når det var umuligt at få gennemført skattelettelser, måtte vi gøre vores indflydelse gældende på andre områder. Det mener jeg bestemt, at vi har gjort. Men næste år gør vi igen forsøget, for at det bliver billigere at bo i Nordfyns Kommune – uden at det af den grund bliver dårligere.

 

For yderligere oplysninger

Franz Rohde – Viceborgmester og formand for Teknik- og Miljøudvalget
Tlf. 24 60 27 73 Mail franz@nordfynskommune.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar