Godt nytår! Farvel til 2018 og ind i 2019

Af Anders Thingholm

Den sidste dag i 2018 venter lige rundt om hjørnet – jeg håber, at I alle kommer rigtig godt ind i det nye år, og at kommende begivenheder, små som store, behandler jer godt 2019.
For mig har 2018 været et rigtig spændende og begivenhedsrigt år – det er helt vildt, at vi allerede nu er kommet gennem et år. Jeg er meget taknemmelig og glad for den tillid, der blev vist mig til kommunalvalget tilbage i november 2017. Som nyvalgt politiker for Det Konservative Folkeparti har jeg gjort, hvad jeg kunne for at leve op til den tillid – det har i hvert fald været udgangspunktet.
Hvor stort set alt har været nyt for mig i løbet af 2018, så ser jeg frem til, og ikke bare fordi jeg har et konservativt ståsted, at jeg i 2019 kommer igennem noget, som er genkendeligt. Det har i den grad været menneskeligt berigende at stifte så mange nye bekendtskaber – både med de mange politiske kollegaer i kommunalbestyrelsen og udvalgene, men også de mange borgere og ansatte i Nordfyns kommune, som hver dag mærker de beslutninger, som vi får truffet. Nogen påstår, at kommunalpolitik ikke har den store betydning – det kan jeg jo kun være lodret uenig i.

Både med de øvrige medlemmer i Teknik- og Miljøudvalget og i kommunalbestyrelsen har vi truffet små som store beslutninger i 2018 – klart størstedelen af dem har jeg været med til at stemme for med en god følelse og overbevisning. Andre beslutninger har indeholdt ”tidsler” i den ene eller den anden grad, og som det ikke har været glædeligt at være med til, men desværre nødvendigt. Èt eksempel på dette kunne være tilpasningen af ordningen for telekørsel. Den har fortsat min store opmærksomhed, og allerede her i januar håber jeg, at Fynbus kan fremvise tal og evaluering, der kan gøre, at vi i de fynske kommuner kan forbedre ordningen i forhold til det tilbud, vi har. Jeg har været glad for de løbende dialogmøder i efteråret med bl.a. Handicaprådet, Seniorrådet og Landdistriktsrådet – der er kommet mange gode indspark, og det står klart, at kørsel i weekenden, udover det nuværende om lørdagen fra 9-13, er et stærkt ønske. Jeg håber, vi kan finde frem til et bedre og mere målrettet tilbud – det vil jeg i hvert fald arbejde for.

Heldigvis har vi i Nordfyns kommune en sund økonomi, der danner rammerne for, at vi fortsat kan opretholde en god service for borgerne, børn som ældre – med den kan vi også tiltrække nye borgere, og vi kan sørge for, at turister kommer på besøg rundt omkring her på Nordfyn. Vi skal arbejde for at holde fast i denne udvikling og være skarpe på, hvad vi kan gøre bedre. Den flotte 4. plads i DI’s erhvervsundersøgelse 2018 kommer ikke af sig selv, men er et resultat af mange års hårdt arbejde og fokus både politisk fra de tidligere kommunalbestyrelser og udvalg, men også fra de mange medarbejdere på vores forvaltning. Det fortjener en stor anerkendelse.

Sammen med V stemte jeg for det økonomiske råderum på 20 mio. kr. og den økonomiske politik. Jeg er sikker på, at det vil være med til, at kommunen i de kommende år fortsat kan stå med et sundt økonomisk udgangspunkt. Jeg er rigtig glad for, at alle partier og en samlet kommunalbestyrelse senere i løbet af efteråret endeligt kunne vedtage budgettet for 2019 og de efterfølgende overslagsår. Selve budgetprocessen var ikke uden knaster – det gjorde et stort indtryk på mig, da det nok så omtalte ”omstillingskatalog” først blev offentliggjort, og hvad det afstedkom af reaktioner og misforståelser særligt på børn- og ungeområdet. Omstillingskataloget var ikke kommunalbestyrelsens og politikernes ”opskrifter” på mulige effektiviseringer, besparelser eller tilpasninger, men det var forvaltningens. Dette mener jeg ikke, der blev kommunikeret skarpt nok på, og det mener jeg også, at alle i kommunalbestyrelsen og på forvaltningen vil lære af til de kommende års arbejde med budgetterne. Under alle omstændigheder gik jeg åbent og ansvarligt ind i budgetforhandlingerne – det har jeg det godt med, og jeg vil gøre det samme til den kommende budgetproces. Særligt set fra det Konservative Folkepartis side af mener jeg, at budgettet rummer mange prioriteringer, vi kan glade for. Vi står overfor mange klima- og miljømæssige problemstillinger – det var derfor glædeligt, at bl.a. klimasikringen i Bogense kom med, at der fortsat vil være midler til rekreative projekter, hvor der kan tænkes i synergi både i forhold miljø, oplevelser og aktiviteter. Derudover sikrer budgettet, at vi fortsat kan udvikle og forskønne vores byer – det glæder jeg meget til at være med til.

I det hele taget venter der rigtig meget i det nye år – vi skal tage stilling til en vandforsyningsplan, der lige nu er i sin høringsfase, og som jeg håber kan være med til at sikre, at forsyningssikkerheden bliver væsentligt styrket for vores vandværker, og at kvaliteten af drikkevandet herved forbedres for alle borgere i Nordfyns kommune – lige meget hvor man bor. I 2018 har jeg også igangsat arbejdet med at få udarbejdet en decideret naturpolitik for Nordfyns Kommune. Jeg ser frem til, at den også bliver til virkelighed efter drøftelser med alle, der har interesse i det, så den endeligt kan vedtages i kommunalbestyrelsen. Vi skal, i hvert fald efter min opfattelse, også videre med prioriteringer af cykelstier. De ekstra midler på 10,4 mio. kr. fra trafikpuljen, som Nordfyns kommune blev tildelt tidligere på året, var en rigtig god nyhed, som jeg er helt overbevist om nok skal blive anvendt med omtanke. Vi er allerede godt i gang med at virkeliggøre stiplanen, og i 2019 kommer vi endnu tættere på cykelstisprojekterne i Skamby/Søndersø og Morud/Bredbjerg – det bliver bare rigtig godt!
Jeg kunne skrive en masse mere, bl.a. om det kommende arbejde med kommunens affaldsløsninger og genanvendelse eller det skarpere fokus på FNs verdensmål, men det er jeg sikker på, at der nok skal blive rig mulighed for i det nye år.
Endnu engang … I ønskes alle et rigtig godt og lykkebringende nytår!

Billedet indeholder sandsynligvis: 2 personer, herunder Anders Thingholm, tekst

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.