Generalforsamling

Kære medlemmer

Husk den ordinære generalforsamling onsdag den 23. januar 2019 kl. 19:00 Søndersø Rådhus.

Folketingskandidat Jørgen Nielsen besøger os – kom og vær med!!

Dagsorden for generalforsamling den 23. januar 2019
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen)
6. Valg af formand
7. Valg af næstformand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år)
• Bestyrelsen består af 5 medlemmer udover formand og næstformand.
Anders Thingholm og Bo Guldager er ikke på valg.
9. Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år)
10. Valg af 2 revisorer samt suppleanter for disse
11. Beretning fra Kommunalbestyrelsen
12. Folketingskandidat Jørgen Nielsen har ordet
13. Politisk drøftelse
14. Eventuelt

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.