Franz Jul Rohde

Kandidat: Franz Jul Rohde

Nuværende viceborgmester og formand for Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune.

Ved det sidste kommunalvalg fik jeg valg til kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune. Dette er jeg beæret og taknemmelig for, og jeg har lagt et stort arbejde i at forvalte denne tillid bedst muligt for flest muligt borgere på Nordfyn.

Jeg bor i Otterup, og bor sammen med min kone Charlotte Rohde og to af vores i alt fire børn. Ja, børn er de ikke længere, da den yngste er blevet 18 år.
At have fulgt fire børn gennem skoleforløb, uddannelsesforløb osv. er faktisk en ret god kvalifikation at have som lokalpolitiker.
Ikke alt er, som man forventer, og ikke alt går, som man regner med. Sådan er livet.

Mine politiske grundholdninger udspringer af en ansvarsfølelse over for de svage i vores samfund, men også retten til den personlige frihed.
Den personlige frihed og ansvaret for de svage i samfundet er god konservativ opfattelse af samfundets opgaver og menneskelig respekt – også for forskelligheder.

Også i lokalpolitik er denne opfattelse vigtig. For ikke så længe siden var der et forslag på vej om, at de ansatte i kommunen ikke måtte ryge – fra de mødte på arbejde til arbejdsdagens ophør.
Sådan noget kan jeg ikke støtte.
Vi skal ikke blande os i, hvad ansatte laver i deres pauser, ligesom vi heller ikke skal blande os i, hvad de har med i madpakken, eller hvad de laver i deres fritid.
Og dette kan overføres direkte ud på hele befolkningen på Nordfyn. Det er godt med tilbud om rygestop og alt muligt andet, men det
skal være frivilligt, om man har lyst til et sådan forløb. Det skal ikke presses ned over nogen.
Vi skal ikke alle være eller leve ens.
Har man ikke personlig frihed til at gøre, hvad andre måtte mene er forkert, så har man ingen personlig frihed.

Nordfyn er et fantastisk sted. Vi har dejlige byer i mange størrelser, og vi har en skøn natur. Sådan skal det blive ved at være.
Derfor er det vigtigt, at der skabes vækst og gode bosætningsforhold i hele kommunen – både inden og uden for byskiltene.
Det vil jeg blive ved at kæmpe for.
Virksomheder skal kunne etablere sig på Nordfyn, og virksomheder ude i de mindre samfund er vigtige. De skaber arbejdspladser og liv.
Det er også vigtigt at ikke alle investeringer i udvikling samler sig om de største byer, men at der også er mulighed for at kunne støtte udviklingen uden for de største byer.

På Nordfyn har vi mange folkeskoler, og det er naturligt, da en stor del af vores indbyggere bor uden for vores største byer.
Skolerne har en stor betydning for lokalområderne, de er placeret i. Samtidigt er folkeskolerne meget vigtige for vores børn og unges muligheder i livet.
Det er i folkeskolerne grunduddannelsen sker, og det er vigtigt, at kvaliteten er helt i top.
Nogle af vores folkeskoler er udfordret på, at de modtager meget få elever på nogle årgange – eller generelt. Det giver både økonomiske og undervisningsmæssige udfordringer på skolerne.
De forskellige folkeskoler skal ikke tvinges til at løse udfordringerne på en og samme måde. Skolerne er meget forskellige, og derfor skal udfordringerne løses forskelligt. Det skal vi give vores folkeskoler mere frihed til.
Skolelukninger skal vi gøre meget for at undgå, men jeg kan omvendt ikke give en garanti for, at det ikke kan blive nødvendigt.
Hvis fx den lokale opbakning om en skole forsvinder, så forsvinder også skolens eksistensgrundlag og berettigelse.

Vi har et ansvar overfor det nære miljø, og vi har et medansvar for hele klodens miljø.
Når jeg ser tilbage på de sidste 3,5 år, hvor jeg har været formand for Teknik- og Miljøudvalget, er der mange ting, som jeg er glad for at kunne have været med til at præge.
At vi på Nordfyn har gennemgået en udvikling fra at være en kommune, hvor genanvendelse ikke fyldte ret meget på den politiske dagsorden, til at vi i dag er en kommune, der er med helt fremme på dette område, det er jeg stolt over.
Vi har fået flere husstandsindsamlinger af affald, så langt mere nu genanvendes, og vi har nu 3 moderne genbrugspladser, men gode adgangsforhold.
Det er god borgerservice, og det er godt for miljøet.
Det skal vi blive ved at fokusere på.
Næste skridt er, at det skal være muligt fx at aflevere haveaffald på helligdage og uden for den normale åbningstid på genbrugspladserne.

Du kan læse mere om, hvad jeg vil arbejde for de næste fire år, hvis borgerne igen viser mig tillid til det, på min hjemmeside og på min facebookside.

Og husk at stemme den 21. november.
Demokrati er ikke en selvfølge, og nærdemokrati er noget, vi skal kæmpe for.
Naturligvis håber jeg, at du som borger i Nordfyns Kommune vil overveje at give mig din stemme.
Tak fordi du læste med.