Carsten Jäger

Carsten Nas’Cou Jäger

Formand for Konservative Vælgerforening på Nordfyn.

Har været opstillet for konservative til de seneste to kommunalvalg senest som nr. 2 på listen i 2013. Jeg har i alle årene arbejdet med politik på det organisatoriske plan som medlem af bestyrelsen i den lokale vælgerforening samt Fyns Storkreds.

Ved dette kommunal og regionsvalg har jeg sagt ja til at opstille til regionsrådet men mit hjerte banker stadig for Nordfyn og jeg er naturligvis stadig opstillet til kommunalbestyrelsen her også.

Jeg er 49år og bor i Søndersø sammen med min kone Tina og vores børn. Vi har ”børn” der allerede er flyttet hjemmefra og 2 der stadig går i folkeskolen. Ja jeg har endda 2 børnebørn, så jeg har en del erfaring at trække på i den retning.

I mit daglige job som Product Manager hos WibaTech kommer jeg rundt hos det meste af den danske plastindustri hvor vi leverer maskiner og udstyr til produktion af alt fra legetøj til affaldsposer. Vi arbejder også meget med genanvendelse af plast og det er for mig en rigtig vigtig del af mit arbejde, da vi må se i øjnene at det niveau vi er på i Danmark med hensyn til genanvendelse slet ikke er højt nok endnu.

Så hvad brænder jeg for politisk? Ja det er ikke nogen hemmelighed at jeg i det daglige arbejde er privat ansat og arbejder med ”teknik og miljø”, men det betyder ikke at det er min eneste interesse politisk.

I alle de år jeg har beskæftiget mig med lokalpolitik på Nordfyn har skoledebatten fyldt meget. Som jeg har set det har den desværre mange gange handlet for meget om ”mursten” og beliggenhed og for lidt om indholdet. Jeg er helt med på at det for den enkelte er vigtigt om man har en skole i nærheden, men det er altså meget vigtigt for mig, at det indhold og de muligheder vi giver vores børn i undervisningen er på bedst muligt niveau. Det handler ikke kun om penge, men også om at der skal være et vidst antal elever på en årgang for at få det til at fungere optimalt.

Det handler ikke om at jeg vil lukke skoler, for det er for mig kun en sidste løsning hvis der ikke længere er elevgrundlag for at holde en skole åben. Men det kunne handle om omlægning af skoledistrikter eller allerhelst om tilflytning af flere nye børnefamilier.

Heldigvis har vi de sidste år fået vendt den uheldige udvikling med negativ befolkningstilvækst, til at der faktisk kommer flere indbyggere på Nordfyn, det er vejen frem og det skal vi styrke alt det vi kan som kommune. Det betyder i den forbindelse rigtig meget at vi udover billige byggegrunde også har andet at byde på, og det har vi. Vi har en fantastisk natur på Nordfyn og den skal vi værne om, men vi skal også bruge den. Forstået på den måde at vi skal understøtte initiativer der gør naturen mere tilgængelig for indbyggere og turister, så det endnu mere bliver vores Brand.

Selv kommer jeg meget på havnen i Bogense, da vi er tursejlere og har en ældre sejlbåd i marinaen. Det er fantastisk at se det liv der er om sommeren og den udvikling der er sket de senere år. Det er klart et fyrtårn i Nordfyns Kommune.

Vi skal tænke på kommunen som en helhed og der skal udvikles alle steder. Der har været nogle naturlige ”hovedbyer” fra de tre tidligere kommuner, ja de er der jo stadig, men efterhånden er vi ved at være En Kommune, som var konservatives slogan ved sidste valg. Der mangler dog stadig noget omkring bymidten i Otterup, som skal nytænkes efter nedrivningen af den gamle Fakta bygning. Det må gerne ende med at blive endnu et fyrtårn i kommunen.

Det skal dog ikke kun være en kommune med fyrtårne, for det er vigtigt at der er et godt fundament af mindre byer og land, hvor man tit oplever det der specielle sammenhold og lokale ildsjæle der sætter noget specielt i gang for deres område. Det skal vi som kommune støtte op om, men det er vigtigt at det er de lokale der er ophavsmænd, så det der kommer i gang er det rigtige for dem der bor der.

En anden vigtig ting for at få folk til at flytte til Nordfyn er arbejdspladser. Hvis vi kan skabe jobs til bare den ene part i en tilflytterfamilie er vi nået langt, og det kan og skal vi. Det er konservativt hjerteblod at skabe grobund for iværksætteri og jobskabelse og det har konservative også stået på mål for i kommunalbestyrelsen. Vi er på rette vej, men vi skal gerne længere op på listen over erhvervsvenlige kommuner.

Jeg har nu boet ca. 30 år på Nordfyn og klart den største del i Søndersø selvom jeg også har boet i gammel Otterup og gammel Bogense kommune. Jeg har enormt stor respekt for det kæmpe frivillige arbejde jeg har mødt overalt, om det er fodbold, håndbold, gymnastik, bowling eller noget helt fjerde, så er dette fantastisk at se og det skal have alt den støtte vi som kommune kan give.

Der er dog et sted hvor jeg synes det halter lidt, hvad med dem der ikke lige går til sport eller noget andet hvor der er gode rammer. Dem der risikerer at komme i ”dårligt selskab”. Der synes jeg vi skal gøre noget, de skal have en mulighed, et sted at komme. Og vi skal styrke SSP indsatsen, de skal have deres eget budget, så indsatsen bliver mere synlig. Dette forebyggende arbejde er en vigtig del af det med at få vores unge afsted den rigtige vej.

Hvis vi skal sikre Nordfyns kommune en god fremtid med en sund og ansvarlig økonomisk politik, som skaber mulighed for udvikling af kommunen er det afgørende at konservative får din stemme til valget den 21. november. Gerne personligt på mig.

 

Med venlig hilsen

Carsten Jäger

Formand Nordfyns Konservative Vælgerforening