Skoleområdet

  • Større fokus på kvalitative, forebyggende indsatser.
  • Kommunen skal tiltrække de bedste lærere og pædagoger – ordentlige vilkår, videreuddannelse.
  • Der skal som udgangspunkt ikke lukkes skoler – ved ændringer i skolestrukturen står vi dog ikke passivt til.
  • Fælles indsats omkring børns digitale dannelse
  • Understøtte lokale indsatser og ejerskabet på skolerne.


Folkeskolen skaber kommunens fremtid: Forebyggelse og ejerskab er vejen frem!

Skoleområdet er et særdeles vigtigt og prioriteret område for Det Konservative Folkeparti. Det er afgørende, at vi med kommunens skoler kan være med til at sikre, at vores børn og unge tilegner sig det bedst mulige udgangspunkt for resten af deres liv, når de forlader grundskolen. Et udgangspunkt, der giver dem lyst til at ville lære mere, til at ”tage hånd om eget liv”, til at tage ansvar for dem selv og andre, til at stræbe efter at få det bedste ud af alle de muligheder, som vores samfund i dag inviterer til.

Forebyggelse i centrum for indsatser
I Nordfyns kommune har, modsat billedet i mange andre af landets kommuner, skoleområdet fra politisk side været prioriteret, men i Det Konservative Folkeparti mener vi, at vi kan gøre det klart bedre. Efter vores opfattelse skal forebyggelse meget mere i fokus og på den måde være endnu mere i centrum for alle de forskellige indsatser, der hver dag præger skolens hverdag. Den forebyggende tilgang omkring det enkelte barn skal starte og være meget mere opfølgende fra barnets første leveår – det er uansvarligt og uacceptabelt, at store sociale som faglige udfordringer først mødes i en sen alder. Sundheds-plejen og andre sociale som sundhedsmæssige indsatser skal derfor styrkes. Hvis vi styrker forebyggelsen, er vi overbeviste om, at lærerne i højere grad vil kunne koncentrere sig om det, de er uddannet til: at undervise!

Nordfyns kommune skal vælges TIL – endnu mere ejerskab
Fra undersøgelser og forskning ved vi, at højtpræsterende og velfungerende skoler karakteriseres ved at have stærk og stabil ledelse, og at de har kompetent, engageret og professionelt personale. Vi skal være en kommune, der vælges til og ikke fra af de bedste ledere, mellemledere og ikke mindst lærere og pædagoger. Hvis det skal blive en endnu større virkelighed, skal vi fx ikke udfordre lærernes forhold mellem undervisning og forberedelse mere, end det er i forvejen. Mere undervisning til den enkelte lærer giver økonomiske besparelser på kort sigt, men skaber ikke mere kvalitet i undervisningen for den enkelte elev. Vi taber derfor alt for meget på lang sigt. Den gode undervisning, med indlevelse, overvejelser og kvalitet, kommer ikke af sig selv. Den er forberedt og gennemtænkt af lærere og pædagoger, der har tid, rum og mulighed for det.

Folkeskolen er ikke eksperiment. Skolerne skal understøttes i det, vi ved, der virker i forhold til at fremme børns læring og trivsel. Vi skal ikke lade ”toget køre, før skinnerne er lagt”, når det kommer til indsatser i kommunens skoler. De indsatser omkring den enkelte elev, skolerne hver dag skal arbejde med, skal præges og udvikles af det personale, som er på skolerne. Der skal med andre ord være en meget større grad af ejerskab for skolens ledelse, personale og ikke mindst skolebestyrelser. Personale og forældre er tættest på skolen – deres samarbejde, engagement og viden er milepælene i den danske folkeskole. Det skal vi tage seriøst.

Fælles for alle kommunens, ja hele landets skoler, er udfordringer i forhold til børns digitale dannelse, og at drengene i gennemsnit præsterer lavere i deres resultater end pigerne. Det kan vi gøre noget ved – vi skal ikke lade stå til og vente på andre. Lad os blive den kommune i Danmark, der favner drengene bedst i skolen, og hvor børn/unge udrustes til at kunne færdes kritisk på nettet med de gode og lærerige muligheder, der er. I de seneste år har Nordfyns kommune sørget for en IT-løsning, der sikrer en tablet til hver eneste elev i grundskolen. Det er en meget dyr løsning, der skal genovervejes, og som ikke må stå alene uden strategi for den digitale dannelse. Hvorfor skal børn i BHK og op til 3. klasse udstyres med en tablet fra morgen til aften? Det kan vi gøre bedre og endnu mere fokuseret sammen med skolerne.

Kun én garanti
Det er en nuværende, men så sandelig også en fremtidig stor problemstilling med et faldende elevtal på alle af kommunens skoler på nær én. Som i mange andre kommuner fylder evt. skolelukninger meget i skoledebatten, hvilket er fuldt forståeligt, da skolen netop er et vigtigt omdrejningspunkt for os alle. I Det Konservative Folkeparti vil vi skabe de bedste rammer for at drive skole på den bedste og mest forsvarlige måde. I spørgsmålet om skolelukninger vil vi kun give én garanti: vi vil give én garanti om en ordentlig og nærværende proces i forhold til mulige ændringer i kommunens skolestruktur. Vi skal tæt på brugerne af skolerne, elever, forældre, skolebestyrelse, personale, herunder skolernes ledelse, for at forstå de udfordringer, som hver af de seks skoler står med. Det er ikke seks ens skoler, men meget forskellige skoler med hver deres virkelighed. I en evt. ændring af skolestrukturen, vil skolelukninger være det allersidste, der bringes i spil, hvis det står til Det Konservative Folkeparti.

Forebyggelse, ejerskab, læring og tryghed i kommunens skoler…Det Konservative Folkeparti.