Miljø

Vi vil:

-Øge genanvendelsesprocenten, så klodens resurser ikke misbruges.
-Udvide genbrugspladsernes åbningstider for fx haveaffald – 24/7.
-Have flere energibesparende investeringer, hvor disse giver mening.
-Videregive kloden og Nordfyn til de kommende generationer i en bedre stand, end vi overtog den i.

Det konservative Folkeparti er et parti, der går op i miljøet – og det gør vi også på Nordfyn.
Derfor er vi også meget tilfredse med, at der nu genbruges mere, end der tidligere har været gjort. Det skyldes primært husstandsindsamlingerne af pap og papir og af glas og metal, men også renoveringen af genbrugspladsen i Søndersø, så vi i dag har tre moderne genbrugsstationer med gode adgangsforhold i kommunen.

Der er et forsøg i gang med husstandsindsamling af plastik, og det er et klart konservativt ønske, at der kommer en god løsning for hele kommunen på baggrund af dette forsøg, så vi styrker vores genbrug endnu mere.Vi er kommet langt på Nordfyn de sidste år, og den udvikling må ikke gå i stå.
Omkring at nedbringe Co2-udslippet er Det Konservative Folkeparti på Nordfyn også gået foran. Der er indført et grønt regnskab, så energibesparelserne bliver synlige, og vi har været med til at vedtage, at de sidste kommunale bygninger på naturgas overgår til Co2-neutral biogas. Imod dette stemte både Socialdemokratiet og Enhedslisten, men vi står fast på en udviklingsstrategi, hvor der tages hensyn til miljøet.

Det er vigtigt, at der et parti i den nordfynske kommunalbestyrelse, der holder en sund og fornuftig balance, så der både kan ske udvikling og tages hånd om miljøet på samme tid.
Derfor er Det Konservative Folkeparti vigtig. Vigtig for udviklingen, vigtig for miljøet og vigtig for Nordfyn.