Kollektiv trafik og cykelstier

Det Konservative Folkeparti arbejder for at opprioritere anlæg af nye cykelstier på Nordfyn.

Vi tror på, at alle skal have muligheden for det sunde, men frie valg.

Kollektiv transport på Nordfyn
Nordfyn er en kommune med en forholdsvis spredt befolkning. Derfor er vi også på Nordfyn ekstra udfordret på den kollektive transport.
Den kollektive transport skal sikre, at borgerne kan komme på arbejde, på uddannelse og i det hele taget kan komme rundt. Vi tror ikke på store busser, der skal køre mere eller mindre tomme rundt på hele Nordfyn på alle tider af dagen.
Det er en dyr og en ikke miljørigtig måde at tænke kollektiv transport på i en kommune som vores.
Derfor er vi tilhængere af teletaxa og telependlerordningerne. Disse ordninger sikrer, at man som borger på Nordfyn kan komme til og fra bolig, uddannelse, lægen og meget mere. Disse ordninger har naturligvis sine begrænsninger, men de er det bedste bud på at sikre en god offentlig transport for borgerne på Nordfyn.
Vi er dog heller ikke bange for at sige, at ordningerne skal tilpasses borgernes behov – men også kommunens økonomi – løbende.

Derfor skal der i den kommende periode ses på ordningerne, så flest muligt får mest muligt – uden at overstiger den økonomiske formåen i kommunen.

Cykelstier
På Nordfyn har mange skoleelever forholdsvis langt til deres skoler, og rigtigt mange elever uden for de største byer fragtes til skolerne i bus. Vi vil ikke tvinge disse elever ud af busserne, men vi vil arbejde på at sikre dem et sikkert alternativ – sikre skoleveje.
Sikre skoleveje er selvfølgelig i mange tilfælde cykelstier, men det er ligeledes ofte forbundet med et vejnet, hvor der ikke kørers massivt med store køretøjer, og hvor der ikke køres meget hurtigt.
På Nordfyn er mange skoleveje ikke sikre nok i dag, og det vil vi arbejde på at gøre bedre. Det er ikke kun vores børn, der har behov for sikre veje at færdes på. Det har også mange, der ønsker at cykle – fx på arbejde. Derfor er der et større og større behov for at vores km cykelstier udvides kraftigt de kommende år.