Ældresagen – Tak til Ældresagen

Fyens.dk

Læserbrev: Tak til Ældresagen

  1. oktober 2017, Kl. 20:00

Af: Franz Jul Rohde, Borgmesterkandidat for Det Konservative Folkeparti

Tak til Ældresagen på Nordfyn for et rigtig godt borgermøde den 11/10 2017 i Søndersø.
Det er ret fantastisk at opleve den gejst og engagement, der er i Ældresagen på Nordfyn.Der kom mange gode input til os politikere, og der er mange ting at tage sig med fra mødet.

Der blev uddelt en hel del ros til den nordfynske ældrepleje, men der blev også påpeget et behov for forbedringer og en stadig udvikling inden for området. I mine øjne er et af de vigtige fokuspunkter, at de ansatte i ældreplejen skal være veluddannede.Det kræver både en god grunduddannelse og en god og løbende efteruddannelse.Det skal vi have fokus på i de kommende år, for opgaverne i ældreplejen bliver mere og mere komplicerede med et stigende antal ældre der lider af demens.

Jeg bed også mærke i, at det blev udtrykt, at vi skal huske at rose vores ansatte i ældreplejen – ikke mindst de unge – så de kan føle sig stolte over deres indsats.

Den ros giver jeg hermed videre, for den er bestemt fortjent. En stor ros skal også gives de mange ældre, der yder en indsats som frivillige – i forskellige regi. Det er meget mere passende at tale om vores ældrestyrke end om en ældrebyrde.

Tak for invitationen og tak de gode input.