“Lad os lægge skinnerne sikkert, inden toget suser af sted” af Anders Thingholm

Anders Thingholm, ved den gamle jernbanesti i Morud.

”Lad os lægge skinnerne sikkert, inden toget suser afsted”

Et tog, der ikke har sikre skinner at køre på, kommer sjældent ret langt – det afspores og er til stor fare.  Hvis man ellers kan betragte Nordfyns kommune som et tog, så har de politisk valgte et stort ansvar for, at toget med en masse passagerer af borgere, lige fra de yngste til de ældste, har en sikker retning, og at de kan sætte deres lid til, at skinnerne på de valgte destinationer er lagt sikkert og fornuftigt.

Som jeg ser det, så består sikre og fornuftige skinner af forebyggende indsatser. Lige nu kan vi i debatten høre om gratis psykologhjælp, velfungerende skoler med maks. 24 elever i klasserne og flere hænder til plejen omkring vores ældre. Hvem kan være uenig i det? Jeg mener bare, det er lidt for nemt, for hvor skal pengene komme fra? Er svaret skattestigninger? For det bliver uden Det Konservative Folkeparti.

Lad os i stedet fokusere langt mere på forebyggelse, end det er tilfældet nu – når fx unge i dag har brug for psykologhjælp er det også et kraftigt ”signal på strækningen”, der vidner om, at de i deres leveår ikke fået den tilstrækkelige støtte og omsorg. Vi kan gøre det endnu bedre her – lad os opprioritere fagfolk som sundhedsplejerskerne eller medarbejdere inden for SSP (det kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politiet). I andre kommuner er sundhedsplejersken meget mere inde over de enkelte årgange, også i de ældste af udskolingens klassetrin med solide forebyggende indsatser. Hvorfor får SSP ikke deres eget gennemskuelige budget og kommer i fokus omkring vores børn i kommunen allerede fra fx 5. klasse?

De gode og sikre forebyggende indsatser omkring vores børn, unge og ældre, nødvendiggør, at vi satser på personalets kompetencer, muligheder for videreuddannelse og vilkår. Der skal være de nødvendige og omsorgsfulde hænder omkring vores ældre – personale, der har tid til at pleje mennesket og ikke sygdommen. De skal bruge mindst mulig tid på bureaukratiske opgaver og transport. Mange af vores ældre bliver også mere og mere fortrolige med IT – det skal vi være parate til. Her er der muligheder for, gennem fx telemedicin og KOL-plejen, at borgeren er selvhjulpen i sin egen behandling, hvilket klart må være at foretrække. Et større fokus her vil, efter min opfattelse, kunne prioritere flere hænder over i den pleje, der virkelig kræver personalets hænder, særligt også om natten.

En skolestruktur, der sætter et maks. på 24 elever i klasserne, mener jeg, sætter et forkert fokus. En klasse på 28 er selvfølgelig ikke at foretrække, men min pointe er, at læringen og trivslen kan være endnu mere udfordret i klasser med 12 eller 16. Det står og falder med kvaliteten af lærernes og pædagogernes arbejde i den enkelte klasse og ikke mindst i samarbejdet med forældrene. Vi skal passe på vores lærere og pædagoger og også sikre, at de har mulighed for den nødvendige videreuddannelse, og at de ikke presses på deres muligheder for forberedelse. Vi kan se i mange andre kommuner, særligt på Sjælland, hvordan man har lagt flere og flere opgaver over på lærerne og pædagogerne – det er farligt, for det tiltrækker virkelig ikke de bedste lærere og pædagoger til kommunen.

Lad os lægge de sikre og fornuftige skinner i Nordfyns Kommune – skarpt fokus på de forebyggende indsatser!

Anders Thingholm
Kandidat KV17, Det Konservative Folkeparti.